Wolni i Solidarni

W Internecie pojawiły się strony, przedstawiane jako Wolni i Solidarni, które prezentują niezgodną i nieakceptowalną przez partię frazeologię

Niektóre sugerują wręcz wrogość narodową bądź charakteryzują w sposób obsceniczny wybrane osoby. Tego typu zachowania są nieakceptowalne przez partię Wolni i Solidarni. Tym samym jedna z mających miejsce publikacji internetowych stawiająca partię Wolni i Solidarni w złym świetle (opisana przez nieznane nam osoby, jako strona Wolni i Solidarni) w dniu dzisiejszym została zgłoszona na policję. […]

Czytaj więcej

PRZYPOMNIENIE – ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ KW WOLNI I SOLIDARNI

Przypominam, że organizowanie spotkań w imieniu Komitetu Wyborczego Wolni i Solidarni wymaga stosownego pisemnego upoważnienia przygotowanego przez Pełnomocnika Wyborczego KW Wolni i Solidarni. Wszelkie inne spotkania mają charakter indywidualny i nie mogą być traktowane, jako zgromadzenia (zebrania) sygnowane przez Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni […]

Czytaj więcej

Admirał Unrug wrócił do kraju. Poseł Małgorzata Zwiercan inicjatorką zawiadomienia gdynian o uroczystościach

– Admirał Unrug wrócił do Gdyni na pokładzie okrętu MW. Wzięłam udział w przyjęciu konduktu w Porcie Wojennym skąd przeszliśmy m.in. z minister do kościoła Marynarki Wojennej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu. Dziś o 10:00 rano uroczystą mszą rozpocznie się ceremoniał pogrzebowy którego podsumowaniem będzie pochówek na Cmentarzu Marynarki Wojennej z udziałem Prezydenta RP. Uroczystości na cmentarzu przewidziano na godz. 12:30 – mówi poseł Małgorzata Zwiercan. […]

Czytaj więcej

Zdementowanie nieprawdziwych pogłosek medialnych odnoszących się do sprawy powiązania wycofania pełnomocnictw z fałszowaniem podpisów

Ubolewamy, że dwa zupełnie odmienne oświadczenia, dotyczące zupełnie innych spraw zostały błędnie zinterpretowane i niesłusznie połączone! Niesłuszne i nieprawdziwe pomówienia dementują: Przewodniczący Partii Wolni i Solidarni Kornel Morawiecki oraz Pełnomocnik wyborczy Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni Grzegorz Krzeszowski

[…]

Czytaj więcej

„PRZYPOMNIENIE” PEŁNOMOCNIK WYBORCZY KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI

W odniesieniu do spotkań przedwyborczych i wyborczych oraz treści zamieszczonych przeze mnie na Upoważnieniach przypominam – proszę, aby osoby, które dokonały zgłoszenia kandydatów oraz koordynatorów wojewódzkich do zobowiązania kandydatów i osób pomagających im w kampanii do zachowania zasad przyzwoitości, porządku w okresie prowadzenia kampanii wyborczej i należytej estetyki po zakończonej kampanii wyborczej … […]

Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA WYBORCZEGO KW WOLNI I SOLIDARNI

Zwracam się z gorącą prośbą, aby nie łączyć decyzji Pana Marszałka dotyczącej cofnięcia „Udzieleń” poszczególnym osobom z sprawą „podpisów” osób już nieżyjących. To dwie oddzielne kwestie. Opisane i zamieszczone indywidualnie. Nikt z KW WOLNI I SOLIDARNI oraz członków i sympatyków WiS ich w ten sposób nie może i nie powinien postrzegać. Obawiam się, że łączenie tych spraw (nawet w sposób niezamierzony) może bardzo skrzywdzić wielu ludzi, także osoby, których „Udzielenia” (Pełnomocnictwa) zostały unieważnione […]

Czytaj więcej

Komentarz

Z sieci i z przecieków z Komisji Wyborczej dowiadujemy się, że na niektórych listach poparcia dla Komitetu Wyborczego Wolni i Solidarni w Warszawie zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli były dane osób zmarłych. Nie wiemy czy to prowokacja, czy to niedopatrzenie, nie do zweryfikowania dla nas, bo listy poparcia dla struktury, którą buduje się w trakcie wyborów, przynoszą różni ludzie.
[…]

Czytaj więcej