Wolni i Solidarni

Pani Poseł Małgorzata Zwiercan – „Honor-Prawda-Pamięć”. Zbrodnie stalinowskie w Marynarce Wojennej

Z niemieckiej niewoli wracali do ojczyzny by znów w szeregi Polskiej Marynarki Wojennej stawać „Na Wierność Narodowi Polskiemu…” nieświadomi perfidii komunistycznych planów wykorzystania ich umiejętności i doświadczenia dla własnych celów, by potem rozprawić się z nimi w sposób haniebny i bezceremonialny […]

Czytaj więcej