Wolni i Solidarni

78. rocznica wysiedleń gdynian upamiętniona

Tradycyjnie już, w kolejną rocznicę wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni, 17 października w mieście odbyły się doroczne uroczystości. Wśród ich uczestników byli członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, ale także posłowie na sejm RP, w tym poseł Małgorzaty Zwiercan. […]

Czytaj więcej

Poseł M. Zwiercan o dokonaniach i planach Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień

We wtorek, 17 października poseł Małgorzata Zwiercan uczestniczyła dwóch szkoleniowych konferencji skierowanych do kadry reprezentującej instytucje realizujące zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania uzależnieniom oraz dla pracowników organizacji pracujących z rodzinami z problemem uzależnienia. […]

Czytaj więcej