Wolni i Solidarni

Poseł Ireneusz Zyska o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i Ordynacji podatkowej

Poseł Ireneusz Zyska wyraził stanowisko koła Wolni i Solidarni w sprawie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji oraz projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. […]

Czytaj więcej

O broni i amunicji

Poseł Małgorzata Zwiercan przedstawiła stanowisko koła Wolni i Solidarni w sprawie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji. Generalnie jesteśmy za, z zastrzeżeniem, że projektodawcy dopracują projekt. […]

Czytaj więcej

Małgorzata Zwiercan o czynnościach organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego

W pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych poseł Małgorzata Zwiercan przedstawiła stanowisko koła Wolni i Solidarni. M. Zwiercan powiedziała: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie […]

Czytaj więcej

Prawo prasowe

Poseł Małgorzata Zwiercan przedstawiła stanowisko koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji o rządowym i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo prasowe. […]

Czytaj więcej