Wolni i Solidarni

Wybory

Dziękuje Jarosławowi Kaczyńskiemu prezesowi Prawa i Sprawiedliwości i władzom tej partii za zaufanie. Mój start do Senatu z listy PiS traktuje jako docenienie naszego środowiska, naszej walki o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną.
Zbieramy podpisy poparcia do Sejmu dla Komitetu Wyborczego Wolni i Solidarni. Wszystkim popierającym nasze poglądy jesteśmy wdzięczni za pomoc i współdziałanie. […]

Czytaj więcej

Przypomnienie – zasady umieszczania plakatów i materiałów w ramach prowadzonej kampanii wyborczej

W odniesieniu do mających miejsce spotkań przedwyborczych i wyborczych przypominam Państwu zasady umieszczania plakatów zawarte w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.).
Pełnomocnik Wyborczy KW Wolni i Solidarni Dr Grzegorz Krzysztof Krzeszowski […]

Czytaj więcej

PRZYPOMNIENIE – ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ KW WOLNI I SOLIDARNI

Przypominam, że organizowanie spotkań w imieniu Komitetu Wyborczego Wolni i Solidarni wymaga stosownego pisemnego upoważnienia przygotowanego przez Pełnomocnika Wyborczego KW Wolni i Solidarni. Wszelkie inne spotkania mają charakter indywidualny i nie mogą być traktowane, jako zgromadzenia (zebrania) sygnowane przez Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni […]

Czytaj więcej

Zdementowanie nieprawdziwych pogłosek medialnych odnoszących się do sprawy powiązania wycofania pełnomocnictw z fałszowaniem podpisów

Ubolewamy, że dwa zupełnie odmienne oświadczenia, dotyczące zupełnie innych spraw zostały błędnie zinterpretowane i niesłusznie połączone! Niesłuszne i nieprawdziwe pomówienia dementują: Przewodniczący Partii Wolni i Solidarni Kornel Morawiecki oraz Pełnomocnik wyborczy Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni Grzegorz Krzeszowski

[…]

Czytaj więcej

„PRZYPOMNIENIE” PEŁNOMOCNIK WYBORCZY KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI

W odniesieniu do spotkań przedwyborczych i wyborczych oraz treści zamieszczonych przeze mnie na Upoważnieniach przypominam – proszę, aby osoby, które dokonały zgłoszenia kandydatów oraz koordynatorów wojewódzkich do zobowiązania kandydatów i osób pomagających im w kampanii do zachowania zasad przyzwoitości, porządku w okresie prowadzenia kampanii wyborczej i należytej estetyki po zakończonej kampanii wyborczej … […]

Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA WYBORCZEGO KW WOLNI I SOLIDARNI

Zwracam się z gorącą prośbą, aby nie łączyć decyzji Pana Marszałka dotyczącej cofnięcia „Udzieleń” poszczególnym osobom z sprawą „podpisów” osób już nieżyjących. To dwie oddzielne kwestie. Opisane i zamieszczone indywidualnie. Nikt z KW WOLNI I SOLIDARNI oraz członków i sympatyków WiS ich w ten sposób nie może i nie powinien postrzegać. Obawiam się, że łączenie tych spraw (nawet w sposób niezamierzony) może bardzo skrzywdzić wielu ludzi, także osoby, których „Udzielenia” (Pełnomocnictwa) zostały unieważnione […]

Czytaj więcej

Komentarz

Z sieci i z przecieków z Komisji Wyborczej dowiadujemy się, że na niektórych listach poparcia dla Komitetu Wyborczego Wolni i Solidarni w Warszawie zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli były dane osób zmarłych. Nie wiemy czy to prowokacja, czy to niedopatrzenie, nie do zweryfikowania dla nas, bo listy poparcia dla struktury, którą buduje się w trakcie wyborów, przynoszą różni ludzie.
[…]

Czytaj więcej