Wolni i Solidarni

Działacze Opozycji Antykomunistycznej na Pomorzu mają już swoją radę

Powołano Pomorską Radę Konsultacyjną do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

– Robiliśmy to wszystko nieformalnie z Andrzejem Kołodziejem i moim mężem w ramach wolontariatu w fundacji oraz w moim biurze poselskim. Dobrze, że potrzebujący będą już wiedzieli gdzie znajdą wsparcie instytucjonalne – podkreśla poseł Małgorzata Zwiercan.

30 listopada 2017 r. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wydał zarządzenie, na mocy którego powołana została Pomorska Wojewódzka Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

W skład Rady weszli:

  1. Magdalena Czachor
  2. Roman Dambek
  3. Stanisław Fudakowski
  4. Barbara Hejcz
  5. Anna Stawicka-Kołakowska
  6. Izabella Lipniewicz
  7. Edward Mȕller
  8. Andrzej Osipów
  9. Roman Zwiercan.

Zadaniem rady jest:
1) opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków stron o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
2) świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także wniosków o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne – na żądanie osób zainteresowanych;
3) podejmowanie inicjatyw zmierzających do integracji środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych;
4) analiza sytuacji życiowej działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz przedkładanie Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderatów w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki oraz należnego szacunku i pamięci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *