Wolni i Solidarni

Gdynia uczciła pamięć Stefana Wendorffa

W poniedziałek, 12 lutego na Cmentarzu Witomińskim odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Stefanowi Wendorffowi. Kwiaty w imieniu poseł Małgorzaty Zwiercan złożyła asystentka.

Stefan Wendorff to wybitny gdynianin z wyboru, zasłużony dla niepodległości kraju żołnierz I wojny światowej, kampanii polsko-bolszewickiej i państwa podziemnego w latach II wojny światowej.
Podczas II wojny światowej, przebywając wraz z rodziną w Lublinie, wstąpił do Podziemnej Organizacji Wojskowej, późniejszej Armii Krajowej, w której pełnił służbę konspiracyjną w Delegaturze Rządu na Okręg Lubelski. W 1944 roku, na rozkaz dowództwa, ujawnił się przed nowymi władzami. Wkrótce został aresztowany i wywieziony do ZSRR, skąd wrócił w 1947 roku.
Przeniósł się wówczas do Gdyni, gdzie – wobec braku możliwości zarobkowania i utrzymania rodziny w Lublinie – znalazł pracę i nowe miejsce do życia. Po 1950 tutaj także zaczęły się problemy z zatrudnieniem i nękaniem przez służbę bezpieczeństwa, które trwały aż do roku 1955. W następnym roku otrzymał z instytucji, w których uprzednio pracował i został zwolniony, orzeczenie „o politycznych powodach stosowanej wobec niego dyskryminacji”. Ostatnie lata życia Stefana Wendorffa to względna stabilizacja i praca w Rzemieślniczej Spółdzielni Fryzjerów w Gdańsku.
Zmarł latem 1969 roku i został pochowany na Cmentarzu Witomińskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *