Wolni i Solidarni

Koło Wolni i Solidarni poprze przedstawiony projekt budżetu

Poseł Małgorzata Zwiercan przedstawiła stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie rządowego projeku ustawy budżetowej na rok 2018.

Poseł M. Zwierca powiedziała:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,
Niejednokrotnie już na tej sali przedstawiając stanowisko Koła Wolni i Solidarni wobec rządowych ustaw związanych z budżetem podkreślałam zasługi ministra finansów, obecnego Premiera Mateusza Morawieckiego i zespołu jego współpracowników dzięki którym Polacy wreszcie mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość. Mając to na uwadze nie będę się powtarzać przedstawiając stanowisko wobec rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018.
Podkreślę realność założeń i odniosę się do kilku kwestii.
Uważamy, że założenia może nie są ultra konserwatywne, ale prognoza solidnego wzrostu gospodarczego na poziomie ok 4% wsparta zsynchronizowanym wzrostem rynków zewnętrznych jest jak najbardziej realna. Dodatkowo wzrost gospodarczy w odróżnieniu do 2017r. powinien być silnie wspierany przez inwestycje sektora przedsiębiorstw, a gdyby te ponownie zawiodły będą napędzane przez inwestycje sektora publicznego współfinansowane środkami UE.

Tak więc założony poziom deficytu 41,5 mld zł uważamy (zgodny z metodologią unijną 2,7% do PKB) za bezpieczny, przy czym wg. naszej oceny skala zadłużenia powinna być jeszcze mniejsza i wynieść ok 20 mld PLN.

Z satysfakcją przyznaję, że główne priorytety naszego koła – ochrona zdrowia, sprawy społeczne i obronność, na 2018r. są uwzględnione w projekcie budżetu.

Projekt zakłada, że w 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB; a rok później 4,86 proc. Nakłady na ten cel będą wzrastać w kolejnych latach: w 2020 r. – 5,03 proc, w 2021 r. – 5,22 proc., w 2022 r. 5,41 proc., w 2023 r. – 5,6 proc., a w 2024 – 5,8 proc. Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, miałby zostać osiągnięty w 2025 r.
Popieramy stopniowe!!! zwiększanie finansowania zgodnie z propozycją. Jednocześnie zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia powinno wiązać się z optymalizacją i kontrolą dystrybucji. Z uwagą będziemy śledzić rozwój programu bezpłatnych leków dla seniorów. Liczymy, także, ze zapowiedź Pana Premiera dot. rozwoju i produkcji polskich lekarstw, przyczyni się do zwiększenia wachlarza dostępnych lekarstw, a także pozwoli na zatrzymanie środków w naszej gospodarcze ograniczając import zagranicznych specyfików.
Popieramy także stopniowe zwiększanie finansowania obronności kraju w 2018r. na poziomie nie niższym niż 2% PKB w roku 2018 a w kolejnych latach systematycznie wzrastające tak aby osiągnąć docelowo 2,5 PKB.
Reasumując. Koło Wolni i Solidarni poprze przedstawiony projekt budżetu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *