Wolni i Solidarni

Komisja ds. VAT powołana

Sejm RP powołał Komisję Śledczą ds. VAT. Zajmie się ona zaniechaniami i zaniedbaniami które doprowadziły do wyłudzenia ok. 250 mld zł.

– Przedstawiłam dzisiaj stanowisko do sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Kolejny krok w dobrym kierunku. Sporo dobrych rozwiązań zwiększających komfort pracy lekarzy – mówi M. Zwiercan.

Wystąpienie poseł Małgorzaty Zwiercan w sprawie Komisji ds. VAT:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawię stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Sytuacja polskiej służby zdrowia jest zła i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Niedofinansowanie i lata zaniedbań przede wszystkim skutkują niedostateczną ochroną zdrowia i życia naszych obywateli, ale były również przyczyną protestu rezydentów, który po wielu długich i ciężkich rozmowach zakończył się wypracowaniem kompromisu i podpisaniem porozumienia z ministrem zdrowia.

Cieszy mnie, że omawiany dziś projekt ustawy wprowadza w życie szereg zawartych w porozumieniu rozwiązań. Wśród nich są: zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6% PKB do 2024 r., dodatki pieniężne dla lekarzy odbywających specjalizację w wysokości 600 lub 700 zł miesięcznie, w zależności od tego, czy specjalizacja ta jest określona jako priorytetowa, oraz podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów. Ponadto warto wspomnieć o uwzględnieniu, w określonej wysokości, godzin programowych dyżurów medycznych w kosztach finansowania umów rezydenckich, objęciu lekarzy i lekarzy dentystów ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu oraz – co ze względu na obecną demografię naszego społeczeństwa wydaje się szczególnie istotne – zobowiązaniu lekarzy do przepracowania w kraju łącznie minimum 2 lat w ciągu kolejnych 5 lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Nie dziwię się, że wiele z zaproponowanych rozwiązań obejmować będzie lekarzy, którzy praktykują w podmiotach leczniczych, które mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podzielam opinię, że celowe jest kierowanie wsparcia i dodatkowego strumienia finansowania tam, gdzie będzie mogło z tego skorzystać najwięcej świadczeniobiorców, a podmioty te są właśnie takim miejscem. Ograniczenie to nie zmienia faktu, że ustawa ta w sposób pozytywny oddziałuje na warunki pracy kadry medycznej, które powinny być godne i bezpieczne. Jest to jeden z kluczowych czynników prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Jestem przekonana, że procedowane dziś regulacje zgodnie z założeniem zwiększą komfort pracy lekarzy, a przez to poprawią również jej jakość. Rozwiązania zawarte w ustawie będą miały także duży wpływ na zwiększenie powszechnego dostępu do świadczeń, m.in. przez zagwarantowanie wykwalifikowanej kadry, która zyskuje dodatkowe zachęty do pozostania w ojczyźnie.

O tempo procedowania noweli można się oczywiście spierać, co jednak nie wpływa na fakt, że jeśli chodzi o ustalenia w tym zakresie, to – m.in. przez tryb procedowania rządowego projektu – już o kilka dni zostało to przekroczone. Co jest jednak w mojej opinii istotniejsze, to zapewnienie ministra, że ustawa ta nie jest końcem prac, że dalsze zmiany, dalsze sprzyjające poprawie sytuacji polskiej służby zdrowia rozwiązania będą wypracowywane i w efekcie wypracowany z takim trudem kompromis nie będzie istniał jedynie na papierze, ale będzie wszystkim nam przynosił realne korzyści.

Koło Wolni i Solidarni w pełni popiera procedowany projekt ustawy. Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *