Wolni i Solidarni

Komisja Zdrowia z wystąpnieniem ministra Radziwiłła

– Posiedzenie komisji zdrowia zostało zwołane na „cito” przez przewodniczącego z PO posła Arłukowicza. Opozycja histeryczna rozgrywa młodych lekarzy. W czasie gdy realnie zwiększają się nakłady na opiekę zdrowotną – podsumowuje poseł Małgorzata Zwiercan.

 

Komisja Zdrowia /ZDR/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji ministra zdrowia – Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out”.
Informację przedstawił minister zdrowia – Konstanty Radziwiłł.
Według ministra, sytuacja nie jest kryzysowa ani krytyczna. Na dzień 2 stycznia 2018 r. wypowiedzenie klauzuli opt-out złożyło 1889 lekarzy rezydentów i 1657 innych lekarzy, łącznie 3546 lekarzy. Z powodu wypowiedzenia klauzuli opt-out zostało zawieszone funkcjonowanie tylko pojedynczych oddziałów szpitalnych – w Oleśnie, Kluczborku, Rzeszowie, Giżycku i Poznaniu.
W zamiarze poprawy sytuacji w ochronie zdrowia została przyjęta ustawa zapewniająca systematyczny wzrost udziału ochrony zdrowia w wydatkach publicznych. W ciągu dziesięciu lat środki na ten cel wzrosną o 547,6 mld zł. Już w 2017 r. środki na ochronę zdrowia wzrosły o 6 mld zł. Wzrosły również wynagrodzenia lekarzy rezydentów. Ponadto zwiększany jest limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i pielęgniarskim. Zwiększono też liczbę miejsc rezydenckich. Postępują prace nad informatyzacją w ochronie zdrowia. Rozważane są ułatwienia dla lekarzy zza granicy chcących podjąć pracę w Polsce.
Minister zapowiedział prowadzenie dalszych rozmów z lekarzami rezydentami i szukanie porozumienia.
W dyskusji wskazywano na konieczność oszacowania potrzeb kadrowych służby zdrowia. Postulowano: nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ponieważ od 1 stycznia 2018 r. w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w izbach przyjęć, w zespołach ratownictwa medycznego i w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym nie mogą pracować lekarze, którzy nie rozpoczęli specjalizacji z ratownictwa medycznego; przeznaczenie środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia rezydentów; przeznaczenie na opiekę zdrowotną środków pozyskanych w wyniku „uszczelnienia” VAT; utworzenie funduszu opieki nad osobami starszymi, na który przeznaczano by 2% składki rentowej. Pytano też o to, jaka jest wielkość zadłużenia w ochronie zdrowia i na jakim etapie jest realizacja obiecanych mobilnych gabinetów stomatologicznych – 16 dentobusów.
Komisja odrzuciła projekt dezyderatu, w którym Komisja postulowała o podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów pilnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, a także natychmiastową dymisję ministra zdrowia – Konstantego Radziwiłła oraz podjęcie rozmów z lekarzami.
Komisja przyjęła opinię, w której apeluje o zaprzestanie protestu polegającego na wypowiadaniu klauzuli opt-out i podkreśla konieczność prowadzenia rozmów na temat dalszych reform w ochronie zdrowia, o co zwraca się do strony społecznej, przedstawicieli zawodów medycznych i resortu zdrowia.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko, rzecznik praw pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec, dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka – Bartosz Sowier oraz pełnomocnik prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Marek Woch.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *