Wolni i Solidarni

Nauka dla ROZWOJU

Wielokrotnie rozmawiałem z moim synem, Mateuszem na temat znaczenia nauki w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Nie nastąpi przełamanie pułapki średniego rozwoju bez innowacji i nowoczesnych technologii, kreowanych przez naszych uczonych i polski kapitał.

Oczywiście warunkiem koniecznym jest zapewnienie właściwego finansowania nauki, ale nie jest to warunek wystarczający. Równie ważne jest oparcie nauki na wartościach takich, jak prawda, rzetelność i transparentność.

Dążenie do prawdy to imperatyw każdego naukowca. Nie kariera, a pasja poznawcza jest motorem odkryć i wynalazków. Transparentność można traktować jako pewien wymiar prawdy, dlatego zasługuje ona na szczególne miejsce w hierarchii wartości.

Z pewnością są instytuty i uczelnie, które zachowują wysokie standardy moralne i naukowe. Są jednak niestety i takie, gdzie odważne idee oraz młodzi zdolni naukowcy nie mają szans na rozwój. Niejawne i nieformalne powiązania z czasów PRL nadal są tam żywe.

 

Zwracam się zatem do naukowców, jako elity naszego kraju, o poparcie idei Nauki dla Rozwoju, o poparcie postulatów niezbędnych do modernizacji kraju.

 

Zwracam się z apelem o:

 

  1. Bezwzględne podporządkowanie nauki poszukiwaniu prawdy zgodnie z sentencją „Amicus Plato, sed magis amica veritas” – a więc propagowanie postaw nakierowanych na zachowanie wysokich standardów badań, rugowanie wszelkich przejawów prywaty w nauce.

 

  1. Zachowanie najwyższych standardów etycznych w pracy naukowej i dydaktycznej. Eliminowanie ze środowiska osób, które naruszyły zasady etyczne w nauce lub dydaktyce.
  2. Oparcie instytucji naukowych na pełnej transparentności. Transparentność pracowników naukowych, ma podstawowy wpływ na ich niezależność i podejmowane decyzje. W szczególności dotyczy to ujawnienia współpracy z komunistycznymi służbami oraz wszelkich powiązań grupowych, biznesowych i rodzinnych.

 

  1. Wspieranie projektów o największym potencjale naukowym i praktycznym – optymalne wykorzystanie środków na naukę wymaga wsparcia obszarów, które dają największe szanse na osiąganie sukcesów naukowych i wdrożeniowych.

 

  1. Wspieranie najzdolniejszych młodych pracowników naukowych – znoszenie barier związanych z zatrudnieniem i wspieraniem talentów poprzez eliminowanie nieformalnych powiązań wynikających ze wskazanych poprzednio zagrożeń.

 

Żywię głęboką nadzieję, że środowisko naukowe w trosce o dobro Polski uczyni wszystko, by krzewić ideę Nauki dla rozwoju przez działania na rzecz uczynienia wspólnoty akademickiej transparentną, uczciwą i kierującą się umiłowaniem prawdy.

 

Kornel Morawiecki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *