Wolni i Solidarni

Poseł Małgorzata Zwiercan w sprawie finasowego wsparcia lokali socjalnych

Poseł Małgorzata Zwiercan podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw wyraziła z mównicy sejmowej stanowisko Koła Wolni i Solidarni.

Poseł M. Zwiercan powiedziała:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Procedowana ustawa ma za zadanie umożliwić realizację podstawowych celów ˝Narodowego programu mieszkaniowego˝, polegających na zwiększeniu dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych, zwiększeniu możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową, poprawie warunków mieszkaniowych, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Sytuacja mieszkaniowa Polaków nie jest dobra. W tym względzie obecny rząd musi po raz kolejny zajmować się naprawianiem lat zaniedbań. Zgodnie z badaniami GUS w Polsce prawie 1 mln mieszkań nie ma toalety, a 0,5 mln lokali nie ma nawet bieżącej wody. Polacy są bardzo zadłużeni, dług za opłaty mieszkaniowe sięga prawie 5 mld zł, a prawie 17 tys. osób zagrożonych jest eksmisją, dlatego rozwój tańszego mieszkalnictwa z myślą o osobach wykluczonych i ubogich jest konieczny. W takiej sytuacji państwo musi podjąć odpowiednie kroki, by Polacy mogli żyć w godnych warunkach.

Zaproponowana przez rząd ustawa ma zapewnić dostęp do instrumentów wsparcia mieszkalnictwa, co bez wątpienia ułatwi pozyskanie dofinansowania, a tym samym przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkaniowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową.

Przedstawiony projekt wprowadza szereg zmian w rozwiązaniach prawnych dotyczących społecznego budownictwa mieszkaniowego oraz definiuje wiele elementów, które wchodzą w jego skład. Niewątpliwie wprowadzenie ustawy w życie ułatwi ubieganie się o bezzwrotne finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i tym samym zwiększy zasoby gminnych budynków przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli.

Koło Wolni i Solidarni poprze procedowany projekt, tak jak dotychczas popierało wszelkie zmiany, które poprawiają sytuację najbiedniejszych Polaków. Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *