Wolni i Solidarni

Poseł Małgorzata Zwiercan w sprawie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej

Poseł Małgorzata Zwiercan w imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiał dzis podczas posiedzenie Sejmu stanowiska w sprawie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzieje świata nie znają heroizmu, porównywalnego z heroizmem Polaków ratujących Żydów.
Pan premier Mateusz Morawiecki, z właściwą sobie nadzwyczajną szlachetnością, wielokrotnie raczył stwierdzić, że Polacy – ratując Żydów ratowali swych BRACI. W ostatnim, przeprowadzonym przed II wojną światową spisie powszechnym, dokonanym w roku 1931. W jego trakcie jedynie 12 procent Żydów, będących obywatelami polskimi, jako swój pierwszy język wymieniło język polski. Dla 79 procent Żydów – obywateli polskich podstawowym językiem był jidysz a dla 9 procent – język hebrajski. W skali Europy był to ewenement, gdyż zdecydowana większość Żydów, będących obywatelami Francji, jako swój język wymieniała francuski, w jeszcze większym procencie Żydów niemieckich – język niemiecki i podobnie było w innych krajach. Dane ostatniego przedwojennego spisu powszechnego uprawniają do wniosku, że przytłaczająca większość polskich Żydów słabo integrowała się polskim społeczeństwem ale przez wieki przybywali do Polski bo tu żyło im się lepiej niż w innych krajach Europy.
Pomimo jednak tego, że tak znikoma była część żydowskiej społeczności, poczuwającej się do bliskości z Polską i Polakami – w okresie hitlerowskiej okupacji doszło do rzeczy wręcz niewyobrażalnej. W 1939 roku Niemcy całą Polskę przekształcili w jeden wielki obóz koncentracyjny, w którym każdy Niemiec każdego dnia miał prawo bezkarnie zabić dowolną ilość Polaków. I bardzo wielu Niemców z tego prawa korzystało. Polacy w okupowanej Polsce tak naprawdę nie mieli prawa do niczego, poza prawem do śmierci. A jednak w tym piekle koncentracyjnego obozu, jakim była cała okupowana przez Niemców Polska i w której niemieckie obozy zagłady były tylko karcerami jednego wielkiego niemieckiego obozu koncentracyjnego, znalazły się dziesiątki tysięcy bohaterów, jakich nigdy wcześniej i nigdy później świat nie widział. Dziesiątki tysięcy ludzi tak szlachetnych, jakich nie było w żadnym innym kraju okupowanej przez Niemców Europy. Mówi się – Polacy mają kilka tysięcy drzewek w ogrodzie Yad Vashem. Ale brak tam, jak mówił Premier, jednego wielkiego drzewa – dla Narodu Polskiego bo to właśnie Polacy w obliczu zagrożenia życia własnego i swoich bliskich uratowali przed zagładą znakomitą większość ocalonych. W okupowanej przez Niemców krajach Europy zachodniej za pomoc Żydom groziła kara grzywny albo areszt. W Polsce za podanie Żydowi szklanki wody, podanie kawałka chleba czy pomoc w ukrywaniu mordowano nie tylko całe rodziny z dziećmi w kołyskach, ale i całe wioski. Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to coś niewspółmiernie większego niż zwykła pomoc bliźniemu. To, że pomimo tak niewyobrażalnej skali konsekwencji, było w Polsce tak wielu największych bohaterów w dziejach świata, najlepiej mówi o tym, jakiego szczytu heroizmu sięgnęły dziesiątki tysięcy Polaków w czasie ostatniej wojny.
Narażać życie całych swoich rodzin, swoich dzieci, ojców, żon, sióstr, braci, matek, ojców – dla ludzi odrębnych kulturowo i religijnie, ludzi innych, jak czasem mówili o Polskich Żydach nasi rodacy i dodawali – innych, ale naszych.
Czyż istniało w dziejach świata większe bohaterstwo? Czy dzieje jakiegokolwiek innego państwa, jakiegokolwiek innego narodu, znają podobne przypadki?
Pamięć o tych największych bohaterach jest tym bardziej potrzebna, że o większości z nich nie pamięta Naród ocalonych…
Pamiętajmy więc my, a Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej będzie tego wyrazem.
Koło poselskie Wolni i Solidarni poprze projekt.

Wystąpienie poseł M. Zwiercan: https://videosejm.pl/poslowie/malgorzata-zwiercan/post/posel-malgorzata-zwiercan-wystapienie-z-dnia-06-marca-2018-roku-1#.Wp7kqOq_bOF.facebook 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *