Wolni i Solidarni

Poseł Małgorzata Zwiercan w/s zaległości opłat rtv seniorów

Poseł Małgorzata Zwiercan skierowała do ministra infrastruktury i budownictwa, ministra kultury i dziedzictwa narodowego interpelację w sprawie zaległości w opłacie abonamentowej rtv polskich seniorów.

Interpelacja:

Szanowna Pani Minister!

Wielu polskich seniorów boryka się z problemem „ścigania” przez urzędy skarbowe/komorników za niepłacenie abonamentów rtv. W Polsce od wielu lat istnieje przywilej niepłacenia abonamentu rtv przez osoby, które ukończyły 75. rok życia.

Jednak dopiero od 2015 r. dane osobowe tych osób są dla operatora publicznego dostępne i zwolnienie z opłat abonamentowych w ww. przypadku powstaje automatycznie.

Niestety wcześniej osoby, którym przysługiwał przywilej niepłacenia abonamentu rtv (np. z racji ukończenia 75. roku życia) musiały dokonywać stosownych zmian w urzędzie pocztowym. Wiele starszych osób nie wiedziało o tej konieczności. Teraz, np. po 5 latach od powstania zaległości, Poczta wysyła upomnienie, nakazując zapłatę wraz z odsetkami. Sprawa dotyczy paru tysięcy osób, które ściągane są za niezapłacone pozornie abonamenty.

W związku z powyższym chciałabym uzyskać odpowiedź na następujące pytanie:

W jaki sposób nasze państwo może pomóc starszym osobom w rozwiązaniu nękającego ich problemu?

Z poważaniem,

Poseł Małgorzata Zwiercan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *