Wolni i Solidarni

Poseł Małgorzata Zwiercan zwróciła się do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia raka

W interpelacji w sprawie chorych na raka płuca poseł Małgorzata Zwiercan pisze:

Szanowny Panie Ministrze,

rak płuca od wielu lat jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworu złośliwego w Polsce. Na raka płuca umiera więcej osób niż na raka piersi, jelita grubego i prostaty łącznie. Możemy mówić, że są dwa zasadnicze powody takiego stanu rzeczy: brak świadomości na temat choroby w społeczeństwie, co przekłada się na późne wykrywanie tego nowotworu oraz brak dostępu do nowoczesnego leczenia.

W ostatnim czasie powstało wiele publikacji nt. możliwości skutecznego leczenia raka płuca. Przeczytać w nich można, że w Europie stosowane są już terapie, dzięki którym pacjenci z tym nowotworem żyją, jak z chorobą przewlekłą. Mowa tu o immunoterapii, która jest dostępna w wielu krajach świata, także w krajach z niższym PKB niż Polska. Tymczasem w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat jedyną zmianą było wprowadzenie leczenia dla grupy ok. 15% pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją. To oznacza, że pozostali chorzy bez mutacji, w tym z płaskonabłonkowym rakiem płuca, pozostają bez żadnego skutecznego leczenia, które wydłuża przeżycie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że ochrona zdrowia jest jednym z naszych obowiązków, proszę o udzielenie informacji w przedstawionych poniżej kwestiach:

 1. Dlaczego polscy pacjenci z rakiem płuca nie mają dostępu do nowoczesnego leczenia – immunoterapii?
 2. Kiedy nowoczesne terapie zostaną sfinansowane dla chorych z rakiem płuca?
 3. Jak Minister Zdrowia zamierza dbać o chorych z rakiem płuca w najbliższym czasie?
 4. Na jakie wskazania zostanie przekazane dodatkowych 130 mln zł przeznaczonych na refundację?

W interpelacji w sprawie leczenia osób z chorobą Fabry’ego, czytamy:

Szanowny Panie Ministrze,

choroba Fabry’ego jest jedną z rzadkich chorób genetycznych polegającą na deficycie alfagalaktozydazy, odpowiadającej za przemianę materii. Sprawia to, że w organizmie osób chorych cały czas gromadzą się szkodliwe produkty metabolizmu, które zatruwają go coraz bardziej, jednocześnie uszkadzając narządy wewnętrzne. Wraz z postępem choroby pacjenci zmagają się z coraz większą niewydolnością nerek, chronicznym zmęczeniem, udarami mózgu oraz zaburzoną pracą serca.

Fabry jest jedną z 5% chorób rzadkich, która posiada dedykowaną terapię powstrzymującą rozwój choroby i pozwalającą ograniczyć zagrażające życiu powikłania, do której mają dostęp chorzy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej poza Polską. W związku z tym pacjenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzin z Chorobą Fabry’ego alarmują do parlamentarzystów w sprawie braku dostępności do innowacyjnej i skutecznej terapii, prosząc o podjęcie działań i wysiłku, które umożliwią udostępnienie potrzebnego im leczenia.

Do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję w sprawie leczenia polskich pacjentów z chorobą Fabry’ego. Według przekazanych mi informacji, stowarzyszenie od ponad 10 lat apeluje o wprowadzenie leczenia w Polsce. Dziś jedynie pacjenci w najcięższym stanie oraz zakwalifikowani do badań klinicznych otrzymują leczenie charytatywne, odczuwając zdecydowaną poprawę stanu zdrowia również potwierdzoną wynikami badań. Pozostali chorzy przyjmują jedynie leki łagodzące objawy i silne środki przeciwbólowe.

Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego w kwietniu 2014 roku otrzymało odpowiedź od Ministerstwa Zdrowia, że innowacyjne leczenie nie będzie refundowane. Do dziś nic się nie zmieniło i pacjenci nadal pozostają bez dostępu do skutecznej terapii. Dlatego w ostatnim czasie Stowarzyszanie podjęło kolejny krok i wysłało pismo do firm farmaceutycznych z prośbą o ponowne złożenie wniosku o objęcie refundacją leku dedykowanego chorobie Fabry’ego. Podjęte przez Stowarzyszenia działanie jest wynikiem ogromnej i pilnej potrzeby dostępu do terapii, ratującej zdrowie i życie pacjentów.

W związku powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Z czego wynikają kolejne negatywne decyzje odnośnie do refundacji leczenia choroby Fabry’ego w Polsce?
 2. Czy po wznowieniu wniosku przez firmy farmaceutyczne Ministerstwo Zdrowia rozważy wprowadzenie terapii dla pacjentów na listę refundacyjną?
 3. Jak długo chorzy muszą jeszcze czekać na dostęp do potrzebnego im leczenia?
 4. Czy jest szansa, aby głos pacjentów ze Stowarzyszenia był brany pod uwagę podczas negocjacji między Komisją Ekonomiczną a podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek (producentami)?

Natomiast w intepelacji w sprawie refundacji leków dla osób chorych na raka prostaty czytamy:

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z narastającym w Polsce problemem coraz częstszego występowania raka gruczołu krokowego u mężczyzn i pojawiania się w debacie publicznej kwestii leczenia pacjentów z tym schorzeniem zwracam się do Pana Ministra Zdrowia z następującymi pytaniami związanymi z polskim programem refundacji leków używanych podczas kuracji.

 1. Jakie działania podjęło Ministerstwo Zdrowia, by zwiększyć możliwe spektrum opcji terapeutycznych (refundowanych) dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego?
 2. Jakie działania podjęło Ministerstwo Zdrowia w związku z planowanym wprowadzeniem do treści programu „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”, by wprowadzić lek Xtandi (enzalutamid), który ma być stosowany we wspólnym programie lekowym po chemioterapii z dotychczas stosowanym octanem abirateronu?
 3. Jakie jest stanowisko firmy Janssen, która jest podmiotem odpowiedzialnym za stosowanie octanu arbiteronu, w stosunku do zmian zaproponowanych przez ministerstwo w treści programu „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”?
 4. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie dokona ustalenia nowego, dodatkowego programu lekowego, który umożliwi szybkie wprowadzenie możliwości stosowania leku Xtandi (enzalutamid)?
 5. Jak wygląda przebieg prac nad wprowadzeniem do leczenia raka gruczołu krokowego za pomocą dichlorku radu-223?

Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie jak najbardziej szczegółowego opisu zagadnień zawartych w przedstawionych pytaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *