Wolni i Solidarni

Ireneusz Zyska

Poseł na Sejm RP VIII kadencji z okręgu wałbrzyskiego. Wiceprzewodniczący koła poselskiego Wolni i Solidarni. Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek sejmowych Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodniczący Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej i członek Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego. Inicjator powstania i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, w ramach działalności którego prowadzona jest merytoryczna debata w sprawie transformacji polskiego górnictwa i energetyki. Organizator konferencji i spotkań o tematyce gospodarczej oraz historyczno-patriotycznej.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Radca prawny. Specjalista prawa cywilnego i administracyjnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

Przedsiębiorca, menadżer, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego, wieloletni samorządowiec, działacz społeczny, uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, miłośnik historii i kultury polskiej.