Wolni i Solidarni

Kornel Morawiecki

Poszukując bohaterów walki o wyzwolenie z komunizmu, musimy powiedzieć imię Kornel. Urodził się 3 maja 1941 w Warszawie. W 1958 roku zdał maturę w liceum im. Adama Mickiewicza. Studia fizyki ukończył w 1963 roku we Wrocławiu. W 1970 roku uzyskał doktorat z fizyki teoretycznej.
Brał udział w studenckich strajkach roku 1968. W tym samym roku protestował przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Wydawał ulotki wspierające stoczniowców w 1970 i 1980 roku. W czerwcu 1979 roku w Warszawie witał Jana Pawła II biało czerwonym transparentem „Wiara Niepodległość”. Delegat na I Zjazd Solidarności, publikacjami w redagowanym przez siebie „Biuletynie Dolnośląskim” inspirował „Posłanie do Ludzi Pracy Europy Wschodniej”. Organizator związkowego, konspiracyjnego oporu po 13 grudnia 1981 roku. Od połowy 1980 roku współtworzy „Solidarność Walczącą”. Przeciwnik ugody „okrągłostołowej”. Od 2015 roku poseł VIII kadencji z listy Komitetu Kukiz 15. Od czerwca 2016 roku przewodniczący Koła Poselskiego „Wolni i Solidarni”. Od stycznia 2017 roku przewodniczący partii politycznej „Wolni i Solidarni”.