Wolni i Solidarni

Sejmowy lipiec poseł Małgorzaty Zwiercan

Tydzień sejmowy poseł Małgorzata Zwiercan rozpoczęła od prowadzenia posiedzenia Parlamentarnego Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Rozmawialiśmy o efektach wprowadzenia Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Debata ekspertów uwidoczniła jak funkcjonują przepisy i co najważniejsze, jak powinny.

– Wieczorem, podczas posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej przedstawiłam propozycję planu pracy Komisji na drugie półrocze br., który został przyjęty. Wcześniej rozpatrzyliśmy informację Ministra Sprawiedliwości na temat sytuacji prawnej lokatorów oraz skutków społecznych reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych a także na temat ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych – mówi M. Zwiercan.

O godzinie 9:00 rozpoczęto pracę na sali plenarnej od debaty nad sprawozdaniem Komisji z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017.

– Po południu, podczas posiedzenia Komisji Zdrowia rozpatrywaliśmy m.in. wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych. Zaopiniowaliśmy także projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 – dodaje M. Zwiercan.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *