Wolni i Solidarni

Udzielenia

Czym jest Udzielenie?

Jest to upoważnienie i zobowiązanie do tworzenia struktur partii Wolni i Solidarni. To dokument uwiarygadniający koordynatora do organizowania Kół na danym terenie i do przygotowania partii do zbliżających się wyborów samorządowych.

Każde Udzielenie będzie udostępnione w tym dziale z numerem kontaktowym. Osoby które chcą zostać członkami naszej partii lub współpracować z nami, będą miały dzięki temu ułatwiony dostęp do osobistej informacji oraz realną pomoc w razie jakichkolwiek problemów związanych z formowaniem kół, deklaracjami, statutem i programem itd.

Prosimy z jednej strony o pomoc koordynatorom, z drugiej o krytykę ich pracy.

Jerzy Morawiecki

Upoważniam, proszę i zobowiązuję Pana/Panią

………………………………………………………………………………………………………………………………
do tworzenia struktur partii Wolni i Solidarni na terenie
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Koordynator deklaruje bezinteresowną pracę na rzecz realizacji
Statutu Partii. Ma prawo i polecenie organizacji ruchu na szczeblach
lokalnych oraz przygotowania do wyborów samorządowych w 2018
roku. Funkcja, którą pełni nie wyklucza konkurencji wewnątrz ruchu
na określonym obszarze. Starania, umiejętności i osiągnięcia będą
monitorowane i oceniane.
Udzielenie ważne jest do odwołania.
Powodzenia, z góry dziękuję!

Skany:

Zbigniew Pomieczyński, Województwo Zachodniopomorskie, 693625560
Tomasz Osieleniec, Powiat Wrocławski, 502238414
Marek Klementowski, okrąg wyborczy nr. 29 (Gliwice), 691955256
Grzegorz Gorczyca, Województwo Małopolskie, 516275418
Andrzej Lubelski, Województwo Świętokrzyskie, 500091773
Agnieszka Wojciechowska-van Heukelom, Województwo Łódzkie, 661897353
Agnieszka Marczak, Województwo Dolnośląskie, 517938909