Wolni i Solidarni

Waloryzacja rent i emerytur stała się faktem

9 lutego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Wskaźnik ten wynosi 102,98%. W efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł (z 1605,22 do 1653,06 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS – o ok. 57,05 zł (z 1914,46 do 1971,51 zł).
To pierwsza tak wysoka rewaloryzacja od lat.

Komunikat: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,9717,waloryzacja-rent-i-emerytur-w-2018-roku.html 

– Zdaję sobie sprawę, że to ciągle za mało i że wielu emerytów i rencistów otrzymuje bardzo niskie świadczenia. Musimy jednak pamiętać, że w 2016 roku obok waloryzacji emerytur został wypłacony jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2017 r. podniesiono również wysokość najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej do kwoty 1000 zł, wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z do kwoty 750 zł, a renty socjalnej z kwoty do 840 zł – mówi poseł Małgorzata Zwiercan. – Wiele środowisk postuluje, by zmienić sposób waloryzacji z procentowego na kwotowy. To w moim przekonaniu bardzo doby pomysł, który pozwoli na otrzymywanie wyższych emerytur i rent najbiedniejszym seniorom. Dlatego w tej sprawie 25 stycznia 2018 roku wystosowałam interpelację, z której treścią mogą się Państwo zapoznać na mojej stronie zwiercan.pl

Treść interpelacji:

Szanowna Pani Minister,

sytuacja polskich emerytów i rencistów w wielu wypadkach jest bardzo trudna. W związku z niskimi emeryturami i rentami brakuje im pieniędzy na podstawowe opłaty mieszkaniowe, leki, a nawet jedzenie. I mimo wielu korzystnych zmian w zakresie poprawy sytuacji polskich seniorów nadal dużo pozostaje do zrobienia.

Wielu polskich seniorów uważa, że dotychczasowe rozwiązania waloryzacji rent i emerytur oparte na procentowej rewaloryzacji są niekorzystne dla otrzymujących najniższe świadczenia. Podwyżki dostają wszyscy co jest uzasadnione, ale paradoksem jest, że największe kwoty otrzymują ci, dla których nie maja one tak istotnego znaczenia jak dla pobierających najniższe świadczenia.

Zmiana na kwotową rewaloryzację, w moim przekonaniu, byłaby bardziej sprawiedliwa i pozwoliła na otrzymanie większego świadczenia przez najuboższych seniorów. Dla budżetu państwa nic by się nie zmieniło.

W związku z powyższym chciałam prosić o odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Czy ministerstwo planuje rekomendowanie Ministerstwu Finansów, by wprowadzić kwotowe podwyżki dla emerytów i rencistów?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *